STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:04

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Näringsvärden 1960–2011 per person och dag1

10. Nutritive values 1960–2011 per capita and day

År

Energi

Protein

Fett

Kolhydrater

IndexMJggg

Energi

MJ

Protein

g

Fett

g

Kolhydrater

g

1960

11,8

74

119

346

100

100

100

100

1965

11,8

76

121

340

100

103

102

98

1970

11,8

78

119

344

100

105

100

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

11,9

83

120

341

100

112

101

99

1980

12,2

89

125

343

103

120

105

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

12,3

87

126

342

104

118

106

99

1985

12,2

86

125

343

103

116

105

99

1990

12,3

89

122

352

104

120

102

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19952

11,9

89

118

334

101

120

99

97

20002

12,5

97

120

357

106

131

101

103

20052

12,9

102

123

367

109

138

103

106

20092

13,6

110

129

373

115

149

109

108

20102

13,7

112

130

375

116

151

109

108

2011 prel 2

13,7

110

132

368

116

149

111

106

1. I och med att Livsmedelsverket tog över näringsvärdeberäkningarna fr.o.m. beräkningsåret 1992 reviderades beräkningarna från år 1980 och framåt, vilket innebär att data från år 1980 inte är helt jämförbara med tidigare år.

2. Fr.o.m. 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet och energivärdet.