STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:04

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

23. Faktisk och rekommenderad näringstäthet för vitaminer och mineraler 1960–2011, mg per MJ

23. Actual and recommended nutritive density for vitamins and minerals 1960–2011, mg per MJ

 

1960

1970

1980

1990

2000

2009

2010

2011 prel.

SLV:s rek.2

Retinolekv.1

80

84

133

139

151

122

117

118

80

C-vitamin

5,5

6,4

7,2

7,6

8,9

10,6

10,9

12,0

8

Järn

1,1

1,4

1,5

1,6

1,1

1,1

1,1

1,1

1,6

Kalcium

..

..

93

91

90

83

85

81

100

Tiamin

..

..

0,14

0,15

0,16

0,15

0,16

0,15

0,12

1. Redovisningen sker numera i RE (=retinolekvivalenter) per MJ, tidigare har redovisningen skett i mg per MJ.

2. Livsmedelssverkets rekommendationer för planering av kosten för heterogena grupper av konsumenter.