STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:02

 

Jordbruksverkets sockerstatistik

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Annan statistik

Annan statistik

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, uppgifter t.o.m. 2015; JO 44 SM 1601