STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2016:02

 

Jordbruksverkets sockerstatistik

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Bulksocker i konsumtionsstatistiken

1. Bulk sugar products in the consumption statistics

KN-nummer

Kortfattad (ej komplett) beskrivning

1701:11:10

Råsocker från sockerrör, för raffinering

1701:11:90

Råsocker från sockerrör, ej för raffinering

1701:12:10

Råsocker från sockerbetor, för raffinering

1701:12:90

Råsocker från sockerbetor, ej för raffinering

1701:13:10

Råsocker från sockerrör, för raffinering, ej centrifugerat

1701:13:90

Råsocker från sockerrör, ej för raffinering, ej centrifugerat

1701:14:10

Råsocker från sockerrör, för raffinering, utom socker från 1701:13

1701:14:90

Råsocker från sockerrör, ej för raffinering, utom socker från 1701:13

1701:91:00

Socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsatser

1701:99:10

Vitt socker, utan tillsatser

1701:99:90

Socker från sockerrör eller sockerbetor, samt kemiskt ren sackaros

1702:20:10

Lönnsocker, med tillsatser

1702:20:90

Lönnsocker, utan tillsatser

1702:30:10

Isoglukos, <20 % fruktos

1702:30:50

Glukos, <20 % fruktos, kristallint, ej isoglukos

1702:30:51

Glukos, <20 % fruktos, kristallint, ej isoglukos

1702:30:59

Glukos, <20 % fruktos, ej kristallint, ej isoglukos

1702:30:90

Glukos, <20 % fruktos, ej kristallint, även isoglukos

1702:30:91

Glukos, <20 % fruktos, kristallint, ej isoglukos

1702:30:99

Glukos, <20 % fruktos, ej kristallint, ej isoglukos

1702:40:10

Isoglukos, 20–50 % fruktos, ej invertsocker

1702:40:90

Glukos, 20–50 % fruktos, ej isoglukos eller invertsocker

1702:50:00

Kemiskt ren fruktos

1702:60:10

Isoglukos, >50 % fruktos, ej kemiskt ren fruktos eller invertsocker

1702:60:80

Inulinsirap, >50 % fruktos

1702:60:95

Fruktos, >50 % fruktos, ej isoglukos, inulinsirap, invertsocker eller kemiskt ren fruktos

1702:90:10

Kemiskt ren maltos

1702:90:30

Isoglukos, 50 % fruktsocker, från glukospolymerer

1702:90:50

Maltodextrin

1702:90:60

Konstgjord honung

1702:90:71

Sockerkulör, ≥50 % sackaros

1702:90:75

Sockerkulör, <50 % sackaros

1702:90:79

Sockerkulör, <50 % sackaros, ej agglomererat

1702:90:80

Inulinsirap, 10–50 % fruktos

1702:90:95

”Övrigt socker”

1702:90:99

”Övrigt socker”

Anm. Skuggning visar på utfasade eller ersatta KN-nummer. Innan KN-systemet började användas 1995, användes istället så kallade HS-nummer (ett motsvarande, men något mindre detaljerat system).