STATISTIK FRÅNJORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Diagram

1.Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år
2.Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år
3.Mjöl och gryn, direktkonsumerat och som innehåll i förädlade produkter
4.Totalkonsumtion av kött, kg per person och år
5.Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år
6.Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år
7.Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år
8.Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter resp. kg per person och år
9.Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år
10.Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år
11.Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år
12.Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år
13.Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år
14.Fördelning av totalkonsumtionen av socker, kg per person och år
15.Direktkonsumtion av kaffe, kg per person och år
16.Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter resp. kg per person och år
17.Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år
18.Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år
19.Procentuell fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol 2003
20.Olika varugruppers bidrag till energitillförseln 1980, 1990 och 2003, procent

1.    Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år

1.      Direct consumption of flour, bread and cereals, kg per head and year

2.    Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år

2.      Total consumption of flour and grain, kg per head and year

3.    Mjöl och gryn, direktkonsumerat och som innehåll i förädlade produkter

3.      Flour and grain, direct consumed and being part of processed products

4.    Totalkonsumtion av kött, kg per person och år

4.      Total consumption of meat, kg per head and year

5.    Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år

5.      Direct consumption of some fish products, kg per head and year

6.    Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år

6.      Direct consumption of milk, litre per head and year

Uppgifterna fr.o.m. 2000 är reviderade p.g.a. ändringar i källmaterialet.

7.    Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år

7.      Direct consumption of fermented milk, litre per head and year

Uppgifterna fr.o.m. 2000 är reviderade p.g.a. ändringar i källmaterialet.

8.    Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter resp. kg per person och år

8.      Total consumption of milk products, litre and kilo respectively per head and year

Uppgifterna fr.o.m. 2000 är reviderade p.g.a. ändringar i källmaterialet.

9.    Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år

9.      Total consumption of edible fats, kg per head and year

10.Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år

10.  Direct consumption of fruit, kg per head and year

11.Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år

11.  Direct consumption of root vegetables and fresh vegetables, kg per head and year

12.Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år

12.  Total consumption of vegetables, fruit and berries, kg per head and year

13.Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år

13.  Total and direct consumption of sugar and treacle, kg per head and year

14.Fördelning av totalkonsumtionen av socker, kg per person och år

14.  Division of the total consumption of sugar, kg per head and year

15.Direktkonsumtion av kaffe, kg per person och år

15.  Direct consumption of coffee, kg per head and year

16.Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter resp. kg per person och år

16.  Direct consumption of ice cream, chocolate and confectionery, kg and litre respectively per head and year

17.Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år

17.  Direct consumption of beer, soft drinks and mineral waters, litre per head and year

18.Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år

18.  Direct consumption of beer, wine and spirits, litre per head and year

19.Procentuell fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol 2003

19.  Percentage supply of energy in protein, fat, carbohydrates and alcohol 2003

20.Olika varugruppers bidrag till energitillförseln 1980, 1990 och 2003, procent

20.  Different foodstuffs contribution to the supply of energy 1980, 1990 and 2003, per cent