STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2003
Consumption of food and nutritive values, data up to 2003
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

I diagrammet på följande sida redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990 och 2003. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. T.ex. inkluderas i totalkonsumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Under perioden 1980 - 2003 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 22 % till 78 kg, kött med 25 % till 80 kg, köksväxter med 65 % till 67 kg och frukt med 24 % till 103 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från ca 185 till strax över 142 liter per person och år, en minskning med 23 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från 24,5 till 16,2 kg per person och år, en minskning med nästan 35 %.

Under denna period har den direkta konsumtionen av choklad och konfektyrvaror ökat från 9,8 till 16,7 kg per person och år, en ökning med 70 %, och läskedrycker från 29,6 till 93,6 liter per person och år, en ökning med 216 %. Samtidigt har den direkta konsumtionen av socker och sirap samt sockerinnehållet i andra livsmedel minskat så att totalkonsumtionen av socker och sirap under denna period har varit i stort sett oförändrad.

Under perioden 1980 - 2003 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 12 500 kJ per person och dag, motsvarande drygt 4 %. Av den totala energitillförseln kommer 30 % från bröd och spannmålsprodukter, 12 % från kött och köttvaror och 23 % från mjölk, mjölkprodukter och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för drygt 18 % av den totala energitillförseln.

Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990 och 2003, kg (liter) per person och år