STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

9b. Total consumption of some products, kg or litre per head and year

 

1950

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2002

2003 prel.

Använda befolkningstal

 

7 480

8 043

8 310

8 559

8 827

8 872

8 925

8 958

Kg per person och år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetemjöl 1

59,0

50,9

45,4

47,0

51,7

51,8

59,6

55,8

58,9

Rågmjöl 1

20,6

15,3

11,3

12,3

10,0

9,2

8,3

8,5

8,8

Gryn och mjöl av ris

1,9

1,4

1,7

2,3

4,2

4,4

4,3

5,0

5,4

Gryn och mjöl av havre och korn m.m. 2

4,9

3,1

2,3

2,0

2,7

2,7

3,2

4,4

4,5

Summa mjöl och gryn

86,4

70,7

60,7

63,6

68,7

68,1

75,4

73,6

77,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött, vara med ben 3

14,1

15,0

16,8

16,9

16,5

18,5

22,6

24,4

25,1

Kalvkött, vara med ben 3

5,4

3,8

2,2

1,4

0,8

..

..

..

..

Fårkött, vara med ben

0,4

0,3

0,5

0,6

0,8

0,7

0,9

1,0

1,1

Hästkött, vara med ben

1,8

1,9

0,9

0,4

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2

Griskött, vara med ben

24,4

24,5

28,0

34,5

30,6

35,6

35,3

36,0

35,8

Renkött 4, vara med ben

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Fjäderfäkött, urtagen vara

1,8

1,6

3,3

4,9

5,9

8,7

12,8

14,8

14,3

Kött av vilt 4, 5

0,5

0,7

0,8

2,4

2,8

2,0

2,1

2,0

2,0

Inälvor 4, 5

2,3

2,7

3,0

2,6

2,1

2,1

1,4

1,1

1,1

Summa kött

50,9

50,8

55,5

63,9

60,0

68,2

75,6

79,7

79,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisk, färsk och fryst 5, 6

13,6

16,5

16,9

18,5

17,3

14,8

..

..

..

Konserver och beredd fisk 5, 6

8,4

7,8

9,8

10,0

12,8

11,8

..

..

..

Summa fisk 5, 6

22,0

24,3

26,7

28,5

30,2

26,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liter per person och år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk 7, 14

222,8

169,8

151,6

162,1

130,0

118,8

113,9

112,9

111,2

Syrade produkter 14

..

..

13,6

22,9

27,2

28,2

29,8

31,6

31,6

Kg per person och år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjock grädde 8

2,0

3,5

4,2

5,3

6,5

7,4

7,1

6,7

6,5

Tunn grädde 8

4,7

2,7

2,5

2,6

2,6

2,8

3,7

3,6

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost (inkl. margarinost)

7,0

7,4

9,3

14,1

16,5

16,3

16,8

17,6

17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör

13,9

9,7

5,5

3,6

2,4

2,1

1,4

1,5

1,5

Hushållsmargarin och
Bregott

7,6

12,2

15,0

15,7

11,8

9,9

8,7

6,5

6,5

Lättmargarin

-

-

-

1,9

4,3

5,4

5,0

4,2

4,2

Bagerimargarin

3,5

3,6

2,9

2,1

2,1

2,4

2,3

2,4

2,3

Bageri- och matolja

0,4

0,7

0,9

0,8

0,7

1,0

1,0

1,1

1,3

Konstister och kokosfett

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg 4, 9

11,5

11,8

12,7

13,2

13,6

12,0

12,0

11,3

11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färskpotatis, inkl. skalad potatis

86,8

68,8

64,9

60,4

57,2

45,1

42,1

41,2

Potatisinnehåll i förädlade
produkter

3,0

15,5

18,7

23,2

26,4

38,5

41,5

42,4

Summa matpotatis 4

109,1

89,8

84,3

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter, färska och frysta 5, 10

22,9

23,9

32,4

32,2

42,6

46,4

53,3

52,1

52,5

Köksväxter, beredda 5, 11, 12

3,8

4,6

7,1

8,5

12,4

11,0

12,5

13,3

14,8

Frukter och bär färska och frysta 4, 5, 10

52,6

51,4

57,2

53,8

55,1

53,7

60,3

56,2

60,6

Frukter och bär, beredda 5, 11, 12, 13

6,0

12,7

25,7

29,3

35,2

35,7

34,7

40,5

42,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socker och sirap (vitsockervärde) 5

50,2

44,9

44,0

42,1

42,6

40,5

42,8

41,3

40,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffe, rostat

4,4

8,0

10,8

9,6

9,0

7,5

7,0

7,7

7,5

Te

0,2

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

1 Uppgifterna fr.o.m. 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de ej är helt jämförbara med tidigare år.

2 Fr.o.m. 1998 ingår gryn av vete och råg.

3 Fr.o.m. 1995 redovisas kalvkött tillsammans med nötkött.

4 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt underlag och är därför osäkra.

5 Uppgifterna för 1950 är inte helt jämförbara med efterföljande år.

6 Redovisas omräknat till hel färskvikt.

7 Inkl. jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

8 Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %. Detta innebär att redovisade siffror före år 2000 inte är helt jämförbara med de som redovisats tidigare.

9 Uppgifterna fr. o. m. 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Fr.o.m. 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna ( nettoexporten har tidigare uppgått till ca 2 mkg).

10 Uppgifterna fr.o.m. 1988 är inte helt jämförbara med tidigare år.

11 Redovisas i produktvikt.

12 Fr.o.m. 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

13 Köttsoppor ingår fr.o.m. 1960.

14 Uppgifterna fr.o.m. 2000 är reviderade p.g.a. ändringar i källmaterialet.