STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Näringsvärden 1960-2003 per person och dag

10. Nutritive values 1960-2003 per head and day

År

Absoluta tal

Index

Energi

MJ

Protein

g

Fett

g

Kolhydrater

g

Energi

MJ

Protein

g

Fett

g

Kolhydrater

g

1960

11,8

74

119

346

100

100

100

100

1965

11,8

76

121

340

100

103

102

98

1970

11,8

78

119

344

100

105

100

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

11,9

83

120

341

100

112

101

99

1980

12,2

89

125

343

103

120

105

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19801

12,3

87

126

342

104

118

106

99

1985

12,2

86

125

343

103

116

105

99

1990

12,3

89

122

352

104

120

102

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19952

11,9

89

118

334

101

120

99

97

20002

12,5

96

121

357

106

130

102

103

20022

13,3

103

122

389

112

139

102

112

20032 prel.

13,0

101

121

375

110

136

102

108

1 Inte helt jämförbar med tidigare års uppgifter, se texten.

2 Fr.o.m. 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet och energivärdet.