STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol
1940-2003, %

11. Distribution of supply of energy in protein, fat, carbohydrates and alcohol 1940-2003, %

 

Protein

Fett

Kolhydrater

Alkohol

Summa

1940 1

11,6

33,0

55,4

..

100

1945 1

12,1

32,6

55,3

..

100

1950 1

11,6

36,9

51,5

..

100

1955 1

11,7

38,5

49,8

..

100

1960 1

10,8

39,2

50,0

..

100

1965 1

11,0

40,0

49,0

..

100

1970 1

11,4

39,3

49,3

..

100

1975 1

12,0

39,4

48,6

..

100

1980 1

12,4

40,1

47,4

..

100

 

 

 

 

 

 

1980 1

11,8

38,7

46,4

3,1

100

1985 1

11,8

38,5

46,8

2,9

100

1990 1

12,0

37,2

47,8

3,0

100

1995 1

12,7

36,6

47,6

3,1

100

2000 2

13,1

35,6

48,3

3,0

100

2002 2

13,2

34,0

49,8

3,1

100

2003 2 prel.

13,2

34,5

49,1

3,2

100

1 Energimängden har beräknats med faktorerna 17,2 kJ/g för protein och kolhydrater, 38,9 kJ/g för fett och med 29,7 kJ/g för alkohol.

2 Fr.o.m. 1995 beräknas energimängden med faktorerna 17 kJ/g för protein och kolhydrater, 37,0 kJ/g för fett och med 29,0 kJ/g för alkohol.