STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

23. Faktisk och rekommenderad näringstäthet för vitaminer och mineraler 1960-2003, mg per MJ

23. Actual and recommended nutritive density for vitamins and minerals 1960-2003, mg per MJ

 

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2002

2003 prel.

SLVs Rek. 2

Retinolekv. 1

80

84

133

139

153

151

142

149

80

C-vitamin

5,5

6,4

7,2

7,6

8,1

8,8

8,8

9,3

8

Järn

1,1

1,4

1,5

1,6

1,1

1,1

1,1

1,1

1,6

Kalcium

..

..

93

91

93

89

87

88

100

Tiamin

..

..

0,14

0,15

0,16

0,16

0,16

0,16

0,12

1 Redovisningen sker numera i RE (=retinolekvivalenter) per MJ, tidigare har redovisningen skett i mg per MJ.

2 Avser rekommendationer för planering av kost till grupper av konsumenter med olika ålders- och könssammansättning (Nordic Nutrition Recommendations 2004).