STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Kött och köttvaror, kg per person och år

2b. Meat and meat products, kg per head and year

Vara

 

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2002

2003 prel.

20

Hemslakt av kalv, gris och får 1, 2

2,0

1,4

1,0

0,6

0,4

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

21

Kalvkött, färskt och fryst 3

1,8

1,8

1,4

1,2

0,9

0,9

0,4

..

..

..

..

22

Nötkött inkl. kalv, färskt och fryst 3, 4, 5, 6

7,8

6,3

4,9

7,1

5,2

4,6

6,7

7,1

10,8

10,3

10,4

23

Griskött, färskt och fryst 4, 5, 6

9,5

11,0

9,9

12,0

12,5

9,9

10,3

12,9

15,1

14,3

14,3

24

Fårkött, färskt och fryst 4

0,2

0,2

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

0,9

25

Fjäderfäkött, färskt och fryst 4

1,5

2,6

3,3

4,8

4,3

4,8

5,4

8,2

11,8

13,5

13,0

26

Renkött, färskt och fryst 8, 10

0,2

0,2

0,2

0,1

0,0

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

27

Kött av hare, älg och annat vilt 9, 10

0,7

0,7

0,9

1,1

2,4

2,4

2,6

1,9

2,0

1,9

1,9

 

Kött exkl. fjäderfäkött, fryst 7

..

1,0

2,5

2,7

1,3

1,3

..

..

..

..

..

28

Summa kött, färskt och fryst

23,7

25,3

24,4

29,9

27,5

24,9

26,8

31,3

40,9

41,4

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Lever, njure och tunga 4, 10

0,7

0,9

0,8

0,6

0,4

0,5

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

30

Skinka, kassler och andra oblandade charkuterivaror 4

2,1

2,3

2,5

3,4

3,7

3,6

4,6

5,7

5,6

5,9

5,3

31

Korv, pastejer och andra blandade charkuterivaror 4

16,7

16,9

19,0

18,7

18,4

15,9

14,7

15,7

15,1

17,1

17,6

32

Köttkonserver (exkl. köttsoppor) 4

2,7

3,6

4,0

3,1

2,8

1,9

1,8

1,4

1,0

0,8

0,8

33

Summa charkuterivaror och konserver (inkl. innanmat)

22,2

23,7

26,3

25,8

25,3

21,9

21,6

23,2

22,4

24,5

24,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött 4

..

..

..

..

5,5

5,7

5,2

6,3

8,7

13,0

14,3

1 Uppgifterna avser vara med ben

2 Fr.o.m. 2000 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

3 Fr.o.m. 1995 redovisas Kalv- och Nötkött tillsammans.

4 Fr.o.m. 1996 används annat underlag än tidigare, varför jämförelse med tidigare år bör göras med försiktighet.

5 Inkl. köttinnehållet i viss (t.o.m. 1975 all) färdiglagad mat.

6 Uppgifterna fr.o.m. 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats tidigare år.

7 Fryst kött ingår 1960 samt fr.o.m. 1988 i respektive köttslag.

8 Fr.o.m. 1986 ingår fryst renkött.

9 Inkl. vissa kvantiteter fryst kött.

10 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt material och är därför osäkra.