STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Fisk, kräftdjur och blötdjur, miljoner kg

3a. Fish, crustaceans and molluscs, million kg

Vara

1960

1970

1980

1990

1995

2000 1

2002 1

2003 1 prel.

38

Plattfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

6,9

6,6

4,7

5,4

4,6

..

..

..

39

Torskfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

26,1

15,5

9,0

9,5

8,6

..

..

..

40

Sillfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

31,6

19,8

13,0

16,4

10,0

..

..

..

41

Laxfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1, 2

2,4

3,8

5,0

11,8

17,6

..

..

..

42

Annan, saltvattensfisk, hel, styckad eller filead, färsk 1

8,5

4,5

2,5

2,7

1,8

..

..

..

43

Sötvattensfisk, hel, styckad eller filead färsk 1, 2

10,7

10,6

12,2

9,7

9,7

..

..

..

44

Summa färsk fisk 1

86,2

60,8

46,4

55,5

52,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-48

Filead fryst fisk

8,5

19,2

20,1

22,8

17,3

17,0

23,6

22,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-51

Saltad, kryddad, torkad och rökt fisk

16,3

15,6

9,8

8,2

6,1

8,9

9,5

6,7

52

Kaviar och andra beredningar av fiskrom

2,4

4,8

5,3

6,1

8,6

8,0

9,4

11,2

53

Sillkonserv

13,5

16,8

15,4

11,7

12,0

12,6

20,8

21,7

54

Fiskkonserver, andra slag (exkl. kaviar och fiskbullar)

1,7

3,5

6,4

7,7

4,3

7,2

9,2

9,3

55-56

Fiskfiléer och fiskpinnar, panerade, samt annan beredd fisk (färdiglagade fiskrätter, fiskbullar m.m.)

3,0

9,8

19,6

23,6

20,1

28,6

23,4

24,6

57

Summa konserver och beredd fisk

36,9

50,5

56,5

57,3

51,1

65,3

72,3

73,5

58

Kräft- och blötdjur, färska, frysta, saltade, torkade, ej konserver 1

3,0

6,2

11,7

13,1

16,8

..

..

..

59

Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade

2,0

6,5

6,7

9,9

9,5

13,9

14,4

16,6

1 Fr.o.m. år 2000 redovisas inte konsumtionen av varorna 38-44 samt 58 p.g.a. att dataunderlaget anses alltför osäkert.

2 Produktion inom vattenbruket ingår här.