STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:4

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, kg per person och år

4b. Milk, cream, cheese, eggs and fats, kg per head and year

Vara

 

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2002

2003 prel.

60

Jordbrukarnas direktförsäljning och hemmaförbrukning av mjölk 1

37,6

23,0

11,5

7,6

5,5

4,2

2,8

2,0

1,4

1,2

1,1

61

Lättmjölk samt minimjölk <1,0 % 1, 2, 8

4,6

6,7

22,2

48,3

56,1

37,3

36,3

25,8

23,7

23,7

23,7

62

Mellanmjölk m.m. 1,0 % - 2,0 % 1

-

-

-

-

-

12,6

34,2

45,0

49,8

51,2

50,9

63

Standardmjölk >2,0 % 1

116,1

116,6

117,3

102,5

98,7

96,0

54,3

43,7

36,8

34,6

33,3

64

Filmjölk < 1,0 % 1, 8

-

0,0

1,8

2,9

2,8

2,7

3,9

3,4

3,2

4,2

4,2

65

Filmjölk >=1,0 % 1, 8

7,5

10,3

10,4

12,9

13,0

14,3

11,0

9,6

15,1

14,2

13,7

66

Lättyoghurt etc. <1,0 % 1, 3, 8

..

..

..

..

..

..

..

..

3,3

3,5

4,0

67

Yoghurt 1,0 % - 2,0 % 1, 3, 8

..

..

..

..

..

..

..

..

1,8

2,0

2,0

68

Yoghurt inkl.Kefir > 2,0 % 1, 3, 8

..

..

..

..

..

..

..

..

5,5

7,2

7,3

 

Övriga syrade produkter (yoghurt, kefir) 1, 3

0,2

0,7

1,4

3,2

7,1

8,8

12,3

15,2

..

..

..

69

Summa mjölk1

166,0

157,2

164,5

177,4

183,1

175,7

154,7

144,7

140,5

141,8

140,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Tunn grädde < 29 % 4

2,7

2,0

2,0

1,8

1,7

1,4

1,3

1,3

2,0

1,9

2,0

71

Gräddfil 12 %

-

0,3

0,5

0,7

0,9

1,0

1,1

1,2

1,6

1,6

1,6

72

Tjock grädde > 29 % 4

2,9

3,6

3,7

4,2

4,8

5,5

6,2

6,7

6,3

5,7

5,5

73

Summa grädde

5,6

6,0

6,1

6,7

7,4

7,9

8,5

9,2

9,9

9,3

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Mjölkpulver

0,2

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

75

Hårdost 5

6,3

6,5

7,1

8,5

11,4

11,9

13,1

13,3

12,6

12,7

12,7

76

Smältost

0,3

0,3

0,5

0,7

0,9

0,9

0,8

0,8

0,9

1,2

1,2

77-78

Ost, andra slag 5

0,8

1,0

1,3

1,9

1,7

2,1

2,4

2,4

3,0

3,4

3,5

79

Summa ost 5

7,4

7,8

8,9

11,1

14,0

14,9

16,3

16,4

16,5

17,3

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Ägg 6

10,8

10,9

11,1

11,1

11,2

12,3

11,7

10,4

10,4

9,2

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Smör

9,3

8,4

5,4

5,2

3,5

3,3

2,2

2,0

1,3

1,4

1,4

83

Hushållsmarg. exkl. lättmargarin 7

12,2

13,1

15,0

13,9

15,7

15,1

11,6

9,8

8,7

6,5

6,5

84

Lättmargarin

-

-

-

1,2

1,9

2,6

4,3

5,4

4,9

4,1

4,1

85

Summa smör och margarin

21,6

21,6

20,4

20,3

21,1

21,0

18,2

17,2

14,9

12,0

11,9

87

Matolja

..

..

..

..

..

0,6

0,8

0,9

0,9

0,9

1,3

88

Summa matfett

21,5

21,6

20,4

20,3

21,7

21,6

19,0

18,1

15,8

12,9

13,2

1 Uppgifterna avser liter per person och år.

2 Inkl. skummjölk 1960 - 1975.

3 Inkl. frukt- och bäryoghurt.

4. Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 % , tidigare år gällde 27 %. Detta innebär att redovisade siffror före år 2000 inte är helt jämförbara med de som redovisats senare år.

5 Uppgifterna 1960 - 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats för senare år.

6 Uppgifterna är osäkra p.g.a. bristfälligt grundmaterial.

7 Fr.o.m. 1970 ingår Bregott.

8 Revideringar har gjorts fr.o.m. 2000 p.g.a. förändringar i källmaterialet.