Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 0501

Priser på jordbruksmark 2004
Agricultural land prices 2004
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Markpriserna fortsätter stiga

Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige totalt ligger genomsnittspriserna på jordbruksmark 2004 mer än dubbelt så högt som den nivå de låg på 1995. Förändringen mellan 1995 och 2004 är procentuellt sett större i områden med höga priser i södra Sverige än i de mer nordliga områdena.

Mellan 2003 och 2004 har priserna på jordbruksmark i genomsnitt stigit med hela 15 %, där framförallt priserna i slättbygderna ökat markant. Både priser på åker- och betesmark ökar markant mellan dessa år. De låga räntorna torde vara en förklaring till att priserna ökat så mycket det senaste året.