Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2004

JO 38 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2003 och 2004.

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2003 and 2004.

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2003

2004

 

1995

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 350

2 375

 

23 064

18 754

18 584

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

46

39

 

432

584

412

Östra Mellansverige

222

267

302

 

3 789

2 677

3 358

Småland med öarna

279

339

346

 

3 453

3 042

2 868

Sydsverige

281

320

325

 

5 123

2 870

2 657

Västsverige

476

568

538

 

6 129

5 132

5 089

Norra Mellansverige

232

372

354

 

1 843

1 933

1 879

Mellersta Norrland

199

289

289

 

1 245

1 641

1 335

Övre Norrland

170

149

182

 

1 050

875

986

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

123

117

 

3 055

1 322

1 047

Götalands mellanbygder

133

176

166

 

3 439

2 084

1 608

Götalands norra slättbygder

199

226

236

 

3 780

2 350

2 938

Svealands slättbygder

196

253

260

 

3 369

2 722

3 244

Götalands skogsbygder

598

715

712

 

5 426

5 602

5 307

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

271

278

 

1 349

1 520

1 517

Nedre Norrland

253

407

389

 

1 464

2 138

1 763

Övre Norrland

202

179

217

 

1 182

1 016

1 160