Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2006

JO 38 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Genomsnittliga priser för åkermark och betesmark 1990-2006, tkr/ha.

3. Average prices on arable land and pasture land 1990-2006, 1000 SEK/ha.

 

Åkermark

Betesmark

Åker- och betesmark

1990

16,1

3,4

14,1

1991

18,4

4,0

16,0

1992

13,3

4,7

11,8

1993

11,5

3,9

10,1

1994

12,3

4,6

10,9

1995

12,3

4,3

10,8

1996

13,2

4,7

11,6

1997

14,6

5,1

12,8

1998

16,6

6,0

14,6

1999

17,4

6,1

15,4

2000

19,3

7,3

16,8

2001

21,8

7,1

18,4

2002

21,5

7,3

18,5

2003

22,8

7,4

19,4

2004

25,8

9,2

22,4

2005

30,8

13,4

26,9

2005

35,9

15,0

31,1

2006 

39,3

17,9

34,3


1)  Dessa priser, liksom de för 2001-2004, baseras på 98 års taxering och återspeglar bäst förändringen mot 2004. Uppskattningarna för åren 1999-2004 kan antas vara något underskattade.

2)  Dessa priser baseras på 2005 års taxering och återspeglar bäst det verkliga värdet på jordbruksmark 2005.