Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2007

JO 38 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittliga priser på jordbruksmark 1995-2007, tkr/ha

1. Average prices on agricultural land 1995-2007, 1 000 SEK/ha

Område

1995

2003

2004

20051

20052

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

10,8

19,4

22,4

26,9

31,1

34,3

36,6

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

11,2

18,7

23,8

27,9

33,4

27,8

44,1

Östra Mellansverige

9,5

17,8

22,0

24,8

27,7

29,6

34,3

Småland med öarna

7,5

11,0

13,2

17,2

19,1

21,1

22,3

Sydsverige

21,8

40,4

44,1

51,6

58,4

70,3

75,0

Västsverige

12,4

19,5

20,9

24,7

29,9

34,7

39,4

Norra Mellansverige

4,9

5,5

6,3

9,0

13,2

16,4

15,4

Mellersta Norrland

2,5

2,9

3,1

5,3

6,7

7,1

8,4

Övre Norrland

2,3

3,6

3,7

5,7

6,9

7,1

9,3

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25,8

48,9

60,1

59,0

67,2

88,5

90,1

Götalands mellanbygder

13,8

27,6

30,2

42,8

47,9

50,2

58,6

Götalands norra slättbygder

13,3

22,5

25,1

28,3

33,2

37,2

44,0

Svealands slättbygder

8,7

16,1

19,4

21,9

25,2

30,1

32,1

Götalands skogsbygder

9,1

15,5

16,1

22,1

26,1

27,9

29,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

5,4

6,5

10,1

11,0

14,6

15,4

18,7

Nedre Norrland

2,9

3,4

3,6

5,9

8,1

8,4

9,2

Övre Norrland

2,2

3,4

3,5

5,4

6,4

6,6

8,8


1)  Dessa priser, liksom de för 2003-2004, baseras på 1998 års taxering och återspeglar bäst förändringen mot 2004. Uppskattningarna för åren 1999-2004 kan antas vara något underskattade.

2)  Dessa priser baseras på 2005 års taxering och återspeglar bäst det verkliga värdet på jordbruksmark 2005.