Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2007

JO 38 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2006 och 2007

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2006 and 2007

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2006

2007

 

1995

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 605

2 946

 

23 064

19 439

21 684

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

49

49

 

432

578

454

Östra Mellansverige

222

307

348

 

3 789

2 876

3 601

Småland med öarna

279

400

451

 

3 453

2 914

3 384

Sydsverige

281

393

439

 

5 123

3 043

3 411

Västsverige

476

573

636

 

6 129

5 547

5 610

Norra Mellansverige

232

378

443

 

1 843

2 032

2 421

Mellersta Norrland

199

321

338

 

1 245

1 491

1 485

Övre Norrland

170

184

242

 

1 050

958

1 318

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

145

163

 

3 055

1 372

1 467

Götalands mellanbygder

133

202

242

 

3 439

1 920

2 292

Götalands norra slättbygder

199

224

241

 

3 780

2 693

2 943

Svealands slättbygder

196

265

303

 

3 369

3 012

3 359

Götalands skogsbygder

598

820

911

 

5 426

5 831

6 324

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

300

353

 

1 349

1 611

1 824

Nedre Norrland

253

423

448

 

1 464

1 881

1 993

Övre Norrland

202

226

285

 

1 182

1 119

1 482