Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2008

JO 38 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2007 och 2008 (Jordbruksmark)

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2007 and 2008 (Agriculture land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2007

2008

 

1995

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 946

2 483

 

23 064

21 684

16 976

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

49

40

 

432

454

229

Östra Mellansverige

222

348

304

 

3 789

3 601

2 733

Småland med öarna

279

451

345

 

3 453

3 384

2 511

Sydsverige

281

439

320

 

5 123

3 411

2 653

Västsverige

476

636

569

 

6 129

5 610

4 589

Norra Mellansverige

232

443

384

 

1 843

2 421

1 666

Mellersta Norrland

199

338

318

 

1 245

1 485

1 425

Övre Norrland

170

242

203

 

1 050

1 318

1 170

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

163

139

 

3 055

1 467

1 318

Götalands mellanbygder

133

242

193

 

3 439

2 292

1 786

Götalands norra slättbygder

199

241

226

 

3 780

2 943

2 088

Svealands slättbygder

196

303

240

 

3 369

3 359

2 149

Götalands skogsbygder

598

911

712

 

5 426

6 324

4 987

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

353

298

 

1 349

1 824

1 518

Nedre Norrland

253

448

445

 

1 464

1 993

1 838

Övre Norrland

202

285

230

 

1 182

1 482

1 292