Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2008

JO 38 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2007 och 2008 (Åkermark)

4. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2007 and 2008 (Arable land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2007

2008

 

1995

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 427

2 034

 

18 660

16 546

12 724

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

41

31

 

354

346

148

Östra Mellansverige

211

300

265

 

3 147

2 880

2 228

Småland med öarna

219

352

259

 

2 098

2 069

1 629

Sydsverige

247

332

238

 

4 443

2 507

1 885

Västsverige

430

547

482

 

5 146

4 539

3 499

Norra Mellansverige

197

354

307

 

1 569

1 983

1 286

Mellersta Norrland

174

287

274

 

997

1 082

1 079

Övre Norrland

149

214

178

 

906

1 140

970

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

132

125

 

2 848

1 219

1 128

Götalands mellanbygder

118

194

146

 

2 495

1 662

1 300

Götalands norra slättbygder

190

227

194

 

3 318

2 614

1 743

Svealands slättbygder

186

260

207

 

2 992

2 854

1 774

Götalands skogsbygder

488

706

543

 

3 745

4 038

3 183

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

285

248

 

1 062

1 412

1 155

Nedre Norrland

224

377

374

 

1 213

1 506

1 385

Övre Norrland

169

246

197

 

987

1 241

1 056