Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2008

JO 38 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Genomsnittliga priser på betesmark 1995-2008, tkr/ha

5. Average prices on permanent grassland 1995-2008, 1 000 SEK/ha

Område

1995

2004

20051

20052

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

4,3

9,2

13,4

15,0

17,9

15,7

16,7

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

6,7

15,7

18,5

19,0

19,1

20,5

17,9

Östra Mellansverige

5,1

8,4

10,5

12,4

14,1

16,1

19,5

Småland med öarna

3,6

6,4

10,9

9,5

10,5

12,7

12,2

Sydsverige

8,1

17,2

21,7

26,5

33,5

31,6

33,3

Västsverige

4,8

8,3

10,1

13,0

15,8

16,4

17,2

Norra Mellansverige

2,2

2,7

4,3

5,9

5,8

6,5

8,6

Mellersta Norrland

1,2

1,5

3,7

2,9

3,1

4,0

4,2

Övre Norrland

1,1

1,2

2,6

2,9

3,0

3,7

3,7

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10,0

32,1

28,9

36,3

50,4

43,0

52,4

Götalands mellanbygder

5,1

14,4

24,0

23,2

28,6

28,6

26,9

Götalands norra slättbygder

6,0

10,3

13,0

15,2

17,7

18,0

22,0

Svealands slättbygder

5,2

10,1

10,4

12,6

16,0

16,3

18,2

Götalands skogsbygder

4,2

7,6

10,2

12,5

13,3

14,1

15,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

2,4

4,4

5,6

6,8

7,3

8,9

9,4

Nedre Norrland

1,3

1,7

3,8

3,7

3,6

4,4

5,0

Övre Norrland

1,1

1,3

2,3

2,4

2,7

3,3

3,6


1)  Dessa priser, liksom de för 2004, baseras på 1998 års taxering och återspeglar bäst förändringen mot 2004. Uppskattningarna för åren 1999-2004 kan antas vara något underskattade.

2)  Dessa priser baseras på 2005 års taxering och återspeglar bäst det verkliga värdet på jordbruksmark 2005.