Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2008

JO 38 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2007 och 2008 (Betesmark)

6. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2007 and 2008 (Permanent grassland)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2007

2008

 

1995

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 569

1 336

 

4 313

5 132

4 250

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

29

25

 

78

108

81

Östra Mellansverige

111

178

154

 

640

721

505

Småland med öarna

230

344

257

 

1 355

1 315

882

Sydsverige

148

246

200

 

680

904

768

Västsverige

287

350

339

 

983

1 071

1 090

Norra Mellansverige

81

197

158

 

256

438

380

Mellersta Norrland

64

152

137

 

209

399

345

Övre Norrland

31

73

66

 

112

176

199

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

68

52

 

207

248

190

Götalands mellanbygder

79

130

110

 

944

630

486

Götalands norra slättbygder

94

104

115

 

462

329

345

Svealands slättbygder

86

143

111

 

376

505

375

Götalands skogsbygder

469

669

553

 

1 681

2 286

1 804

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

163

130

 

284

412

363

Nedre Norrland

71

194

183

 

213

485

453

Övre Norrland

41

98

82

 

146

237

234