Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2009

JO 38 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2008 och 2009 (Jordbruksmark)

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2008 and 2009 (Agriculture land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2008

2009

 

1995

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 483

2 126

 

23 064

16 976

14 516

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

40

46

 

432

229

392

Östra Mellansverige

222

304

239

 

3 789

2 733

2 219

Småland med öarna

279

345

274

 

3 453

2 511

1 997

Sydsverige

281

320

322

 

5 123

2 653

2 550

Västsverige

476

569

505

 

6 129

4 589

3 918

Norra Mellansverige

232

384

321

 

1 843

1 666

1 502

Mellersta Norrland

199

318

240

 

1 245

1 425

1 020

Övre Norrland

170

203

179

 

1 050

1 170

918

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

139

118

 

3 055

1 318

1 033

Götalands mellanbygder

133

193

181

 

3 439

1 786

1 680

Götalands norra slättbygder

199

226

175

 

3 780

2 088

1 882

Svealands slättbygder

196

240

226

 

3 369

2 149

2 029

Götalands skogsbygder

598

712

649

 

5 426

4 987

4 168

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

298

232

 

1 349

1 518

1 269

Nedre Norrland

253

445

326

 

1 464

1 838

1 368

Övre Norrland

202

230

219

 

1 182

1 292

1 087