Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2009

JO 38 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2008 och 2009 (Åkermark)

4. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2008 and 2009 (Arable land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2008

2009

 

1995

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 034

1 737

 

18 660

12 724

10 873

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

31

38

 

354

148

292

Östra Mellansverige

211

265

200

 

3 147

2 228

1 754

Småland med öarna

219

259

200

 

2 098

1 629

1 157

Sydsverige

247

238

249

 

4 443

1 885

1 899

Västsverige

430

482

423

 

5 146

3 499

3 024

Norra Mellansverige

197

307

269

 

1 569

1 286

1 200

Mellersta Norrland

174

274

202

 

997

1 079

782

Övre Norrland

149

178

156

 

906

970

765

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

125

101

 

2 848

1 128

892

Götalands mellanbygder

118

146

141

 

2 495

1 300

1 142

Götalands norra slättbygder

190

194

155

 

3 318

1 743

1 572

Svealands slättbygder

186

207

196

 

2 992

1 774

1 657

Götalands skogsbygder

488

543

492

 

3 745

3 183

2 684

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

248

192

 

1 062

1 155

968

Nedre Norrland

224

374

272

 

1 213

1 385

1 087

Övre Norrland

169

197

188

 

987

1 056

871