Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2009

JO 38 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2008 och 2009 (Betesmark)

6. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2008 and 2009 (Permanent grassland)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2008

2009

 

1995

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 336

1 149

 

4 313

4 250

3 638

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

25

28

 

78

81

100

Östra Mellansverige

111

154

124

 

640

505

465

Småland med öarna

230

257

211

 

1 355

882

840

Sydsverige

148

200

190

 

680

768

651

Västsverige

287

339

299

 

983

1 090

894

Norra Mellansverige

81

158

129

 

256

380

301

Mellersta Norrland

64

137

110

 

209

345

235

Övre Norrland

31

66

58

 

112

199

152

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

52

49

 

207

190

141

Götalands mellanbygder

79

110

104

 

944

486

538

Götalands norra slättbygder

94

115

80

 

462

345

310

Svealands slättbygder

86

111

105

 

376

375

372

Götalands skogsbygder

469

553

486

 

1 681

1 804

1 484

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

130

101

 

284

363

301

Nedre Norrland

71

183

145

 

213

453

280

Övre Norrland

41

82

79

 

146

234

212