Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2010

JO 38 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2009 och 2010 (Jordbruksmark)

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2009 and 2010 (Agriculture land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2009

2010

 

1995

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 126

2 555

 

23 064

14 516

16 977

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

46

47

 

432

392

502

Östra Mellansverige

222

239

297

 

3 789

2 219

2 523

Småland med öarna

279

274

387

 

3 453

1 997

2 641

Sydsverige

281

322

379

 

5 123

2 550

2 551

Västsverige

476

505

526

 

6 129

3 918

4 052

Norra Mellansverige

232

321

383

 

1 843

1 502

1 781

Mellersta Norrland

199

240

300

 

1 245

1 020

1 528

Övre Norrland

170

179

236

 

1 050

918

1 399

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

118

146

 

3 055

1 033

1 025

Götalands mellanbygder

133

181

220

 

3 439

1 680

1 969

Götalands norra slättbygder

199

175

189

 

3 780

1 882

1 910

Svealands slättbygder

196

226

269

 

3 369

2 029

2 545

Götalands skogsbygder

598

649

750

 

5 426

4 168

4 606

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

232

289

 

1 349

1 269

1 435

Nedre Norrland

253

326

407

 

1 464

1 368

1 873

Övre Norrland

202

219

285

 

1 182

1 087

1 614