Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2010

JO 38 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2009 och 2010 (Åkermark)

4. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2009 and 2010 (Arable land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2009

2010

 

1995

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

1 737

2 085

 

18 660

10 873

12 626

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

38

37

 

354

292

387

Östra Mellansverige

211

200

241

 

3 147

1 754

1 907

Småland med öarna

219

200

309

 

2 098

1 157

1 607

Sydsverige

247

249

271

 

4 443

1 899

1 795

Västsverige

430

423

444

 

5 146

3 024

3 117

Norra Mellansverige

197

269

312

 

1 569

1 200

1 403

Mellersta Norrland

174

202

256

 

997

782

1 176

Övre Norrland

149

156

215

 

906

765

1 234

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

101

111

 

2 848

892

784

Götalands mellanbygder

118

141

177

 

2 495

1 142

1 412

Götalands norra slättbygder

190

155

167

 

3 318

1 572

1 557

Svealands slättbygder

186

196

223

 

2 992

1 657

2 086

Götalands skogsbygder

488

492

577

 

3 745

2 684

2 895

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

192

233

 

1 062

968

1 056

Nedre Norrland

224

272

344

 

1 213

1 087

1 453

Övre Norrland

169

188

253

 

987

871

1 383