Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2010

JO 38 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2009 och 2010 (Betesmark)

6. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2009 and 2010 (Permanent grassland)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2009

2010

 

1995

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 149

1 386

 

4 313

3 638

4 347

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

28

31

 

78

100

115

Östra Mellansverige

111

124

171

 

640

465

616

Småland med öarna

230

211

285

 

1 355

840

1 034

Sydsverige

148

190

228

 

680

651

756

Västsverige

287

299

310

 

983

894

935

Norra Mellansverige

81

129

153

 

256

301

377

Mellersta Norrland

64

110

154

 

209

235

350

Övre Norrland

31

58

54

 

112

152

164

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

49

71

 

207

141

241

Götalands mellanbygder

79

104

125

 

944

538

557

Götalands norra slättbygder

94

80

96

 

462

310

353

Svealands slättbygder

86

105

142

 

376

372

459

Götalands skogsbygder

469

486

551

 

1 681

1 484

1 711

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

101

129

 

284

301

379

Nedre Norrland

71

145

191

 

213

280

420

Övre Norrland

41

79

81

 

146

212

227