Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2010

JO 38 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på jordbruksmark 1995–20101 (1990=100)

7. Price index on agriculture land 1995–2010 (1990=100)1

Område

1995

2000

2003

2005

2007

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

77

119

138

221

260

282

289

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

74

131

124

221

292

323

322

Östra Mellansverige

73

128

138

214

265

304

304

Småland med öarna

90

128

132

230

269

331

308

Sydsverige

79

117

146

211

271

288

292

Västsverige

73

105

115

177

233

230

255

Norra Mellansverige

90

93

101

241

282

320

353

Mellersta Norrland

76

72

88

202

254

323

302

Övre Norrland

55

79

87

166

224

214

245

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

124

151

208

279

293

310

Götalands mellanbygder

70

115

140

243

297

321

306

Götalands norra slättbygder

72

108

121

179

237

255

274

Svealands slättbygder

83

133

154

241

307

369

390

Götalands skogsbygder

82

128

140

235

269

300

285

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

82

82

184

236

264

266

Nedre Norrland

81

83

95

225

256

345

314

Övre Norrland

55

79

84

159

219

211

243


1) Uppgifterna i denna tabell är inte justerade för de effekter de ändrade taxeringsvärdena 2005 bidrog till i beräkningsmodellen. Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004, vilket medförde att prisändringen mellan åren 2004 och 2005 också innehåller ackumulerade förändringar från tidigare år. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005.