Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Produktionsområden (PO8)
1. NUTS II

1. Produktionsområden (PO8)

1. Production areas (PO8)

 

 

1. NUTS II

1. NUTS II

 

 

 

SE 11                           Stockholm

SE 12                           Östra Mellansverige

SE 21                           Småland med öarna

SE 22                           Sydsverige

SE 23                           Västsverige

SE 31                           Norra Mellansverige

SE 32                           Mellersta Norrland

SE 33                           Övre Norrland

Beskrivning: C:\Documents and Settings\SCBERDA\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.Word\NUTS2.emf

Källa: SCB