Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittliga priser på jordbruksmark 1995–2011, tkr/ha1

1. Average prices on agricultural land 1995–2011, 1 000 SEK/ha1

Område

1995

2000

2005

2008

2009

2010

20112

20113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

10,8

16,8

31,1

40,2

39,8

40,7

44,2

50,5

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

11,2

19,8

33,4

44,0

48,8

48,7

47,9

56,9

Östra Mellansverige

9,5

16,6

27,7

45,7

39,3

39,3

42,3

52,1

Småland med öarna

7,5

10,6

19,1

27,1

27,5

25,6

28,9

35,2

Sydsverige

21,8

32,5

58,4

73,0

79,8

81,0

93,8

99,5

Västsverige

12,4

17,7

29,9

39,9

39,0

43,1

43,8

48,9

Norra Mellansverige

4,9

5,1

13,2

18,0

17,5

19,3

18,5

22,8

Mellersta Norrland

2,5

2,4

6,7

9,3

10,7

10,0

10,2

12,2

Övre Norrland

2,3

3,3

6,9

9,8

8,9

10,2

9,7

11,4

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25,8

40,1

67,2

97,6

94,6

100,3

127,9

138,5

Götalands mellanbygder

13,8

22,8

47,9

51,7

63,4

60,5

72,6

79,4

Götalands norra slättbygder

13,3

20,1

33,2

53,6

47,3

50,9

52,1

55,0

Svealands slättbygder

8,7

13,9

25,2

39,7

38,6

40,8

42,6

51,5

Götalands skogsbygder

9,1

14,2

26,1

30,9

33,3

31,6

36,7

41,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

5,4

6,5

14,6

19,4

20,9

21,1

21,9

27,4

Nedre Norrland

2,9

3,0

8,1

10,8

12,4

11,3

11,6

13,3

Övre Norrland

2,2

3,2

6,4

9,5

8,5

9,8

9,5

11,1


1) De redovisade priserna för regionerna NUTSII samt produktionsområdena är vanliga (aritmetiska) medelvärden medan det genomsnittliga priset för hela riket är ett vägt medelvärde där arealerna fördelat enligt NUTSII använts som vägningstal.

2) Dessa priser, liksom 2009-2010, baseras på 2008 års taxeringsnivåer. Av de två kolumnerna med redovisade priser för 2011 återspeglar detta pris bäst prisförändringen jämfört med 2010. Genomsnittspriserna för åren 2009-2010 kan antas vara något underskattade.

3) Dessa priser baseras på 2011 års taxeringsnivå och återspeglar bäst den genomsnittliga prisnivån för 2011.