Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2010 och 2011 (Åkermark)

4. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2010 and 2011 (Arable land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2010

2011

 

1995

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 085

2 042

 

18 660

12 626

12 100

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

37

31

 

354

387

187

Östra Mellansverige

211

241

251

 

3 147

1 907

2 015

Småland med öarna

219

309

290

 

2 098

1 607

1 518

Sydsverige

247

271

262

 

4 443

1 795

1 819

Västsverige

430

444

423

 

5 146

3 117

3 119

Norra Mellansverige

197

312

312

 

1 569

1 403

1 365

Mellersta Norrland

174

256

271

 

997

1 176

1 092

Övre Norrland

149

215

202

 

906

1 234

985

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

111

107

 

2 848

784

735

Götalands mellanbygder

118

177

150

 

2 495

1 412

1 210

Götalands norra slättbygder

190

167

182

 

3 318

1 557

1 767

Svealands slättbygder

186

223

211

 

2 992

2 086

1 752

Götalands skogsbygder

488

577

555

 

3 745

2 895

2 938

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

233

242

 

1 062

1 056

1 230

Nedre Norrland

224

344

369

 

1 213

1 453

1 421

Övre Norrland

169

253

226

 

987

1 383

1 047