Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på jordbruksmark 1995–20111 (1990=100)

7. Price index on agriculture land 1995–2011 (1990=100)1

Område

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

77

119

221

285

282

289

358

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

74

131

221

291

323

322

377

Östra Mellansverige

73

128

214

353

304

304

403

Småland med öarna

90

128

230

326

331

308

424

Sydsverige

79

117

211

263

288

292

359

Västsverige

73

105

177

236

230

255

289

Norra Mellansverige

90

93

241

329

320

353

417

Mellersta Norrland

76

72

202

281

323

302

368

Övre Norrland

55

79

166

236

214

245

274

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

124

208

302

293

310

429

Götalands mellanbygder

70

115

243

262

321

306

402

Götalands norra slättbygder

72

108

179

289

255

274

296

Svealands slättbygder

83

133

241

380

369

390

493

Götalands skogsbygder

82

128

235

279

300

285

376

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

82

184

245

264

266

346

Nedre Norrland

81

83

225

300

345

314

370

Övre Norrland

55

79

159

236

211

243

276


1) Uppgifterna i denna tabell är inte justerade för de effekter de ändrade taxeringsvärdena 2005 samt 2011 bidrog till i beräkningsmodellen. Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004 samt åren 2009 och 2010, vilket medförde att prisförändringen mellan åren 2004 och 2005 samt mellan åren 2010 och 2011 också innehåller ackumulerade förändringar från åren innan. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005 samt mellan åren 2010 och 2011.