Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2012

JO 38 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2011 och 2012 (Jordbruksmark)

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2011 and 2012 (Agriculture land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2011

2012

 

1995

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 496

2 307

 

23 064

16 205

13 749

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

42

37

 

432

252

247

Östra Mellansverige

222

306

276

 

3 789

2 608

2 172

Småland med öarna

279

366

325

 

3 453

2 379

1 972

Sydsverige

281

343

325

 

5 123

2 571

2 141

Västsverige

476

528

492

 

6 129

4 081

3 303

Norra Mellansverige

232

374

343

 

1 843

1 717

1 459

Mellersta Norrland

199

312

296

 

1 245

1 426

1 246

Övre Norrland

170

225

213

 

1 050

1 171

1 209

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

130

116

 

3 055

879

838

Götalands mellanbygder

133

184

176

 

3 439

1 652

1 343

Götalands norra slättbygder

199

210

186

 

3 780

2 186

1 441

Svealands slättbygder

196

256

242

 

3 369

2 176

1 957

Götalands skogsbygder

598

740

689

 

5 426

4 627

4 053

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

290

265

 

1 349

1 543

1 237

Nedre Norrland

253

429

380

 

1 464

1 871

1 527

Övre Norrland

202

257

253

 

1 182

1 271

1 353