Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2012

JO 38 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2011 och 2012 (Åkermark)

4. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2011 and 2012 (Arable land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2011

2012

 

1995

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 042

1 808

 

18 660

12 100

9 948

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

31

26

 

354

187

188

Östra Mellansverige

211

251

215

 

3 147

2 015

1 591

Småland med öarna

219

290

236

 

2 098

1 518

1 203

Sydsverige

247

262

232

 

4 443

1 819

1 458

Västsverige

430

423

378

 

5 146

3 119

2 361

Norra Mellansverige

197

312

275

 

1 569

1 365

1 127

Mellersta Norrland

174

271

256

 

997

1 092

963

Övre Norrland

149

202

190

 

906

985

1 057

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

107

100

 

2 848

735

684

Götalands mellanbygder

118

150

126

 

2 495

1 210

953

Götalands norra slättbygder

190

182

157

 

3 318

1 767

1 158

Svealands slättbygder

186

211

190

 

2 992

1 752

1 502

Götalands skogsbygder

488

555

481

 

3 745

2 938

2 387

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

242

210

 

1 062

1 230

925

Nedre Norrland

224

369

326

 

1 213

1 421

1 190

Övre Norrland

169

226

218

 

987

1 047

1 149