Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2012

JO 38 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2011 och 2012 (Betesmark)

6. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2011 and 2012 (Permanent grassland)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2011

2012

 

1995

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 323

1 260

 

4 313

4 105

3 801

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

26

21

 

78

65

59

Östra Mellansverige

111

166

158

 

640

593

581

Småland med öarna

230

272

243

 

1 355

861

769

Sydsverige

148

185

199

 

680

752

683

Västsverige

287

318

313

 

983

962

942

Norra Mellansverige

81

141

149

 

256

352

332

Mellersta Norrland

64

146

125

 

209

334

283

Övre Norrland

31

69

52

 

112

186

152

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

45

52

 

207

144

154

Götalands mellanbygder

79

93

108

 

944

442

390

Götalands norra slättbygder

94

114

86

 

462

419

283

Svealands slättbygder

86

129

126

 

376

424

455

Götalands skogsbygder

469

551

529

 

1 681

1 689

1 666

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

111

124

 

284

313

312

Nedre Norrland

71

192

159

 

213

450

337

Övre Norrland

41

88

76

 

146

224

204