Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2012

JO 38 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på jordbruksmark 1995–20121 (1990=100)

7. Price index on agriculture land 1995–2012 (1990=100)1

Område

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

77

119

221

282

289

358

352

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

74

131

221

323

322

377

350

Östra Mellansverige

73

128

214

304

304

403

388

Småland med öarna

90

128

230

331

308

424

437

Sydsverige

79

117

211

288

292

359

336

Västsverige

73

105

177

230

255

289

302

Norra Mellansverige

90

93

241

320

353

417

424

Mellersta Norrland

76

72

202

323

302

368

393

Övre Norrland

55

79

166

214

245

274

322

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

124

208

293

310

429

403

Götalands mellanbygder

70

115

243

321

306

402

423

Götalands norra slättbygder

72

108

179

255

274

296

316

Svealands slättbygder

83

133

241

369

390

493

447

Götalands skogsbygder

82

128

235

300

285

376

350

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

82

184

264

266

346

350

Nedre Norrland

81

83

225

345

314

370

397

Övre Norrland

55

79

159

211

243

276

320


1) Uppgifterna i denna tabell är inte justerade för de effekter de ändrade taxeringsvärdena 2005 samt 2011 bidrog till i beräkningsmodellen. Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004 samt åren 2009 och 2010, vilket medförde att prisförändringen mellan åren 2004 och 2005 samt mellan åren 2010 och 2011 också innehåller ackumulerade förändringar från åren innan. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005 samt mellan åren 2010 och 2011.