Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2013

JO 38 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av markpriser 1995, 2012 och 2013 (Jordbruksmark)

2. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2012 and 2013 (Agricultural land)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2012

2013

 

1995

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 307

2 353

 

23 064

13 749

15 463

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

37

50

 

432

247

497

Östra Mellansverige

222

276

315

 

3 789

2 172

2 804

Småland med öarna

279

325

322

 

3 453

1 972

2 221

Sydsverige

281

325

321

 

5 123

2 141

2 359

Västsverige

476

492

510

 

6 129

3 303

3 481

Norra Mellansverige

232

343

346

 

1 843

1 459

1 822

Mellersta Norrland

199

296

253

 

1 245

1 246

1 174

Övre Norrland

170

213

236

 

1 050

1 209

1 105

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

116

111

 

3 055

838

754

Götalands mellanbygder

133

176

167

 

3 439

1 343

1 524

Götalands norra slättbygder

199

186

189

 

3 780

1 441

1 613

Svealands slättbygder

196

242

280

 

3 369

1 957

2 806

Götalands skogsbygder

598

689

703

 

5 426

4 053

4 513

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

265

289

 

1 349

1 237

1 525

Nedre Norrland

253

380

347

 

1 464

1 527

1 486

Övre Norrland

202

253

267

 

1 182

1 353

1 242