Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2013

JO 38 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av markpriser 1995, 2012 och 2013 (Åkermark)

4. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2012 and 2013 (Arable land)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2012

2013

 

1995

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

1 808

1 901

 

18 660

9 948

11 513

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

26

37

 

354

188

349

Östra Mellansverige

211

215

256

 

3 147

1 591

2 151

Småland med öarna

219

236

243

 

2 098

1 203

1 311

Sydsverige

247

232

244

 

4 443

1 458

1 709

Västsverige

430

378

424

 

5 146

2 361

2 719

Norra Mellansverige

197

275

279

 

1 569

1 127

1 444

Mellersta Norrland

174

256

217

 

997

963

888

Övre Norrland

149

190

201

 

906

1 057

942

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

100

90

 

2 848

684

623

Götalands mellanbygder

118

126

135

 

2 495

953

1 082

Götalands norra slättbygder

190

157

164

 

3 318

1 158

1 357

Svealands slättbygder

186

190

232

 

2 992

1 502

2 259

Götalands skogsbygder

488

481

536

 

3 745

2 387

2 883

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

210

220

 

1 062

925

1 117

Nedre Norrland

224

326

297

 

1 213

1 190

1 158

Övre Norrland

169

218

227

 

987

1 149

1 034