Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2013

JO 38 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Genomsnittliga priser på betesmark 1995–2013, tkr/ha1

5. Average price on permanent grassland 1995–2013, 1 000 SEK/ha1

Område

1995

2000

2005

2010

20112

20113

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

4,3

7,3

15,0

18,0

18,1

21,4

23,2

20,6

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

6,7

10,2

19,0

22,5

20,1

22,9

34,5

22,8

Östra Mellansverige

5,1

7,6

12,4

18,8

17,9

22,4

26,3

22,5

Småland med öarna

3,6

5,6

9,5

13,7

14,4

17,9

20,6

16,5

Sydsverige

8,1

12,3

26,5

36,4

38,8

41,8

39,2

37,5

Västsverige

4,8

8,1

13,0

19,6

18,3

21,7

22,8

22,0

Norra Mellansverige

2,2

2,6

5,9

8,2

8,5

11,1

11,3

10,9

Mellersta Norrland

1,2

1,4

2,9

4,5

4,6

5,8

6,3

6,6

Övre Norrland

1,1

1,4

2,9

3,2

3,8

4,3

5,1

5,3

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10,0

16,7

36,3

58,7

59,0

62,0

56,6

63,0

Götalands mellanbygder

5,1

10,8

23,2

26,0

34,5

38,4

44,0

31,1

Götalands norra slättbygder

6,0

8,4

15,2

22,5

20,5

22,6

29,2

26,4

Svealands slättbygder

5,2

7,9

12,6

18,9

18,0

21,5

26,8

20,8

Götalands skogsbygder

4,2

7,1

12,5

15,8

18,7

21,5

20,3

19,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

2,4

3,5

6,8

11,1

10,2

13,9

13,6

14,0

Nedre Norrland

1,3

1,5

3,7

5,2

5,2

6,6

7,1

6,8

Övre Norrland

1,1

1,3

2,4

3,4

3,6

4,1

4,6

5,2


1) De redovisade priserna för regionerna NUTSII samt produktionsområdena är vanliga (aritmetiska) medel­värden medan det genomsnittliga priset för hela riket är ett vägt medelvärde där arealerna fördelat enligt NUTSII använts som vägningstal.

2) Dessa priser, liksom år 2010, baseras på 2008 års taxeringsnivåer. Av de två kolumnerna med redovi­sade priser för 2011 återspeglar detta pris bäst prisförändringen jämfört med 2010. Genomsnittspriserna för 2010 kan antas vara något underskattade.

3) Dessa priser baseras på 2011 års taxeringsnivå och återspeglar bäst prisutvecklingen mellan 2011 och 2012 samt den genomsnittliga prisnivån för 2011.