Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2013

JO 38 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av markpriser 1995, 2012 och 2013 (Betesmark)

6. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2012 and 2013 (Permanent grassland)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2012

2013

 

1995

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 260

1 283

 

4 313

3 801

3 950

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

21

34

 

78

59

148

Östra Mellansverige

111

158

175

 

640

581

653

Småland med öarna

230

243

256

 

1 355

769

910

Sydsverige

148

199

193

 

680

683

650

Västsverige

287

313

287

 

983

942

762

Norra Mellansverige

81

149

150

 

256

332

378

Mellersta Norrland

64

125

120

 

209

283

286

Övre Norrland

31

52

68

 

112

152

163

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

52

49

 

207

154

131

Götalands mellanbygder

79

108

92

 

944

390

442

Götalands norra slättbygder

94

86

91

 

462

283

256

Svealands slättbygder

86

126

148

 

376

455

547

Götalands skogsbygder

469

529

524

 

1 681

1 666

1 630

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

124

144

 

284

312

408

Nedre Norrland

71

159

149

 

213

337

328

Övre Norrland

41

76

86

 

146

204

208