Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2013

JO 38 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på jordbruksmark 1995–20131 (1990=100)

7. Price index on agricultural land 1995–2013 (1990=100)1

Område

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

77

119

221

289

358

352

343

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

74

131

221

322

377

350

269

Östra Mellansverige

73

128

214

304

403

388

358

Småland med öarna

90

128

230

308

424

437

387

Sydsverige

79

117

211

292

359

336

344

Västsverige

73

105

177

255

289

302

309

Norra Mellansverige

90

93

241

353

417

424

452

Mellersta Norrland

76

72

202

302

368

393

417

Övre Norrland

55

79

166

245

274

322

317

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

124

208

310

429

403

477

Götalands mellanbygder

70

115

243

306

402

423

363

Götalands norra slättbygder

72

108

179

274

296

316

325

Svealands slättbygder

83

133

241

390

493

447

404

Götalands skogsbygder

82

128

235

285

376

350

365

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

82

184

266

346

350

360

Nedre Norrland

81

83

225

314

370

397

400

Övre Norrland

55

79

159

243

276

320

315


1) Uppgifterna i denna tabell är inte justerade för de effekter de ändrade taxeringsvärdena 2005 samt 2011 bidrog till i beräkningsmodellen. Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004 samt åren 2009 och 2010, vilket medförde att prisförändringen mellan åren 2004 och 2005 samt mellan åren 2010 och 2011 också innehåller ackumulerade förändringar från åren innan. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005 samt mellan åren 2010 och 2011.