Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2014

JO 38 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av markpriser 1995, 2013 och 2014 (Åkermark)

2. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2013 and 2014 (Arable land)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2013

2014

 

1995

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

1 901

2 232

 

18 660

11 513

13 274

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

37

49

 

354

349

361

Östra Mellansverige

211

256

302

 

3 147

2 151

2 357

Småland med öarna

219

243

302

 

2 098

1 311

1 663

Sydsverige

247

244

284

 

4 443

1 709

1 973

Västsverige

430

424

481

 

5 146

2 719

3 334

Norra Mellansverige

197

279

344

 

1 569

1 444

1 629

Mellersta Norrland

174

217

271

 

997

888

997

Övre Norrland

149

201

199

 

906

942

960

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

90

136

 

2 848

623

980

Götalands mellanbygder

118

135

171

 

2 495

1 082

1 355

Götalands norra slättbygder

190

164

182

 

3 318

1 357

1 452

Svealands slättbygder

186

232

267

 

2 992

2 259

2 310

Götalands skogsbygder

488

536

607

 

3 745

2 883

3 421

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

220

266

 

1 062

1 117

1 412

Nedre Norrland

224

297

374

 

1 213

1 158

1 297

Övre Norrland

169

227

229

 

987

1 034

1 047