Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2014

JO 38 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Indexutvecklingen för priser på åkermark 2000–2014 (1995=100)

6. Price index on arable land 2000–2014 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

157

292

403

500

498

478

548

 

NUTSII1

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

180

320

463

563

480

395

533

Östra Mellansverige

176

304

437

579

561

510

587

Småland med öarna

134

240

332

450

464

430

513

Sydsverige

156

295

418

516

495

491

579

Västsverige

146

244

360

412

448

437

475

Norra Mellansverige

104

278

413

480

496

524

489

Mellersta Norrland

100

272

400

490

517

555

514

Övre Norrland

144

292

444

512

584

580

592

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

157

272

420

571

545

644

574

Götalands mellanbygder

156

322

433

552

584

516

609

Götalands norra slättbygder

157

251

401

438

460

467

508

Svealands slättbygder

162

307

496

639

573

515

611

Götalands skogsbygder

158

295

363

471

458

462

539

Mellersta Sveriges skogsbygder

118

271

398

498

524

544

537

Nedre Norrland

106

288

409

481

509

519

506

Övre Norrland

140

284

436

504

576

568

576


1) Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011 samt mellan 2013 och 2014. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4. The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011 and 2014. Therefore are there a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010 and 2013–2014.