Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2014

JO 38 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på betesmark 2000–2014 (1995=100)

7. Price index on permanent  grassland 2000–2014 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

170

349

419

498

540

479

595

 

NUTSII1

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

152

284

336

342

515

340

430

Östra Mellansverige

149

243

369

439

516

441

561

Småland med öarna

156

264

381

497

572

458

622

Sydsverige

152

327

449

516

484

463

580

Västsverige

169

271

408

452

475

458

531

Norra Mellansverige

118

268

373

505

514

495

486

Mellersta Norrland

117

242

375

483

525

550

483

Övre Norrland

127

264

291

391

464

482

464

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

167

363

587

620

566

630

794

Götalands mellanbygder

212

455

510

753

863

610

780

Götalands norra slättbygder

140

253

375

377

487

440

555

Svealands slättbygder

152

242

363

413

515

400

517

Götalands skogsbygder

169

298

376

512

483

469

562

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

283

462

579

567

583

617

Nedre Norrland

115

285

400

508

546

523

546

Övre Norrland

118

218

309

373

418

473

436


1) Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011 samt mellan 2013 och 2014. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4. The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011 and 2014. Therefore are there a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010 and 2013–2014.