Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittliga priser på åkermark 1995–2015, tkr/ha

1. Average price on arable land 1995–2015, 1 000 SEK/ha

Område

1995

2000

2005

2012

2013

20142

20143

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

12,3

19,3

35,9

61,3

58,8

60,6

67,4

72,5

 

NUTSII1

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

12,2

22,0

39,0

58,6

48,2

60,4

65,0

74,8

Östra Mellansverige

10,5

18,5

31,9

58,9

53,6

57,3

61,6

65,6

Småland med öarna

10,0

13,4

24,0

46,4

43,0

47,1

51,3

51,5

Sydsverige

23,9

37,4

70,6

118,4

117,4

119,3

138,3

155,1

Västsverige

13,9

20,3

33,9

62,3

60,8

59,1

66,0

68,3

Norra Mellansverige

5,4

5,6

15,0

26,8

28,3

25,4

26,4

29,2

Mellersta Norrland

2,9

2,9

7,9

15,0

16,1

14,7

14,9

15,6

Övre Norrland

2,5

3,6

7,3

14,6

14,5

15,3

14,8

15,8

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26,9

42,2

73,3

146,7

173,3

133,9

154,4

202,7

Götalands mellanbygder

17,1

26,6

55,1

99,9

88,3

93,4

104,1

122,9

Götalands norra slättbygder

14,3

22,4

35,9

65,8

66,8

67,7

72,6

70,2

Svealands slättbygder

9,2

14,9

28,2

52,7

47,4

52,0

56,2

59,4

Götalands skogsbygder

11,3

17,8

33,3

51,8

52,2

53,4

60,9

60,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

6,2

7,3

16,8

32,5

33,7

31,2

33,3

36,4

Nedre Norrland

3,2

3,4

9,2

16,3

16,6

15,8

16,2

16,9

Övre Norrland

2,5

3,5

7,1

14,4

14,2

14,7

14,4

15,5


1) De redovisade priserna för regionerna NUTSII samt produktionsområdena är vanliga (aritmetiska) medel­värden, medan det genomsnittliga priset för hela riket är ett vägt medelvärde där arealerna fördelade enligt NUTSII använts som vägningstal. The price for each region is an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTSII areas as weights.

2) Dessa priser, liksom år 2012–2013, baseras på 2011 års taxeringsnivåer. Av de två kolumnerna med redovi­sade priser för 2014 återspeglar detta pris bäst prisförändringen jämfört med 2013. These price for 2014 is based on the assessed values of 2011. These prices best measure the price development between 2013 and 2014.

3) Dessa priser baseras på 2014 års taxeringsnivå och återspeglar bäst den genomsnittliga prisnivån för 2014. These prices are based on the assessed values of 2014 and best show the level of the average price 2014.