Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åkermark 1995, 2014 och 2015

2. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2014 and 2015 (Arable land)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2014

2015

 

1995

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 232

2 179

 

18 660

13 274

12 460

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

49

44

 

354

361

257

Östra Mellansverige

211

302

279

 

3 147

2 357

2 184

Småland med öarna

219

302

293

 

2 098

1 663

1 332

Sydsverige

247

284

280

 

4 443

1 973

1 828

Västsverige

430

481

459

 

5 146

3 334

3 090

Norra Mellansverige

197

344

361

 

1 569

1 629

1 823

Mellersta Norrland

174

271

236

 

997

997

969

Övre Norrland

149

199

227

 

906

960

977

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

136

124

 

2 848

980

900

Götalands mellanbygder

118

171

143

 

2 495

1 355

917

Götalands norra slättbygder

190

182

183

 

3 318

1 452

1 348

Svealands slättbygder

186

267

270

 

2 992

2 310

2 230

Götalands skogsbygder

488

607

611

 

3 745

3 421

3 285

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

266

251

 

1 062

1 412

1 336

Nedre Norrland

224

374

348

 

1 213

1 297

1 406

Övre Norrland

169

229

249

 

987

1 047

1 038