Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Indexutvecklingen för priser på åkermark 2000–2015 (1995=100)

6. Price index on arable land 2000–2015 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

157

292

403

498

478

548

589

 

NUTSII1

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

180

320

463

480

395

533

613

Östra Mellansverige

176

304

437

561

510

587

625

Småland med öarna

134

240

332

464

430

513

515

Sydsverige

156

295

418

495

491

579

649

Västsverige

146

244

360

448

437

475

491

Norra Mellansverige

104

278

413

496

524

489

541

Mellersta Norrland

100

272

400

517

555

514

538

Övre Norrland

144

292

444

584

580

592

632

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

157

272

420

545

644

574

754

Götalands mellanbygder

156

322

433

584

516

609

719

Götalands norra slättbygder

157

251

401

460

467

508

491

Svealands slättbygder

162

307

496

573

515

611

646

Götalands skogsbygder

158

295

363

458

462

539

535

Mellersta Sveriges skogsbygder

118

271

398

524

544

537

587

Nedre Norrland

106

288

409

509

519

506

528

Övre Norrland

140

284

436

576

568

576

620


1) Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011 samt mellan 2013 och 2014. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4. The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011 and 2014. Therefore we see a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010 and 2013–2014.