Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på betesmark 2000–2015 (1995=100)

7. Price index on permanent  grassland 2000–2015 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

170

349

419

540

479

595

630

 

NUTSII1

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

152

284

336

515

340

430

494

Östra Mellansverige

149

243

369

516

441

561

604

Småland med öarna

156

264

381

572

458

622

631

Sydsverige

152

327

449

484

463

580

638

Västsverige

169

271

408

475

458

531

537

Norra Mellansverige

118

268

373

514

495

486

527

Mellersta Norrland

117

242

375

525

550

483

492

Övre Norrland

127

264

291

464

482

464

409

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

167

363

587

566

630

794

868

Götalands mellanbygder

212

455

510

863

610

780

943

Götalands norra slättbygder

140

253

375

487

440

555

495

Svealands slättbygder

152

242

363

515

400

517

554

Götalands skogsbygder

169

298

376

483

469

562

588

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

283

462

567

583

617

675

Nedre Norrland

115

285

400

546

523

546

523

Övre Norrland

118

218

309

418

473

436

400


1) Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011 samt mellan 2013 och 2014. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4. The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011 and 2014. Therefore we see a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010 and 2013–2014.