Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2016

JO 38 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Produktionsområden (PO8)
2. NUTS2

1. Produktionsområden (PO8)

1. Production areas (PO8)

 

 

2. NUTS2

2. NUTS2

 

 

SE 11     Stockholm

SE 12     Östra Mellansverige

SE 21     Småland med öarna

SE 22     Sydsverige

SE 23     Västsverige

SE 31     Norra Mellansverige

SE 32     Mellersta Norrland

SE 33     Övre Norrland